Основні проблеми для дітей з аутизмом в Україні у 2020 році

Лише кожен 10-й фахівець задоволений наявною інфраструктурою для людей з особливостями розвитку в регіоні – результати опитування

Більшість українських фахівців вважає, що рівень інформованості та доступу до інформації про аутизм є задовільним, а кожен третій – не задоволений станом галузі. Такі результати опитування учасників Другої Міжнародної практичної конференції з аутизму IPAC-2020 - близько 300 фахівців та залучених осіб, які займаються питаннями аутизму в Україні. 

Участь в опитуванні взяли представники фактично всіх регіонів України. Організатори IPAC-2020 зауважують, що опитування хоч і не є репрезентативним, але об’єктивно відображає думку національного фахового середовища у даній сфері, оскільки серед аудиторії майже половина - представники інклюзивно-ресурсних центрів, третина - представники державних навчальних закладів, а також родичі осіб з аутизмом та представники ГО, що займаються питаннями аутизму.

Кожен третій опитаний вважає, що члени родин беруть недостатню участь у вихованні та розвитку дітей з аутизмом і майже 40% не задоволені рівнем дошкільної підтримки дітей з особливостями розвитку. 

Найвищий рівень незадоволеності підтримкою аутистів у вищих навчальних закладах – 75%, трохи менше (51 та 50% відповідно) - у молодших класах та у середніх і старших класах. 

аутизм

Як засвідчив аналіз отриманих даних, рівні розвитку питань і наявності проблем приблизно ідентичний для всіх регіонів України, незалежно від місця проживання респондентів. Втім, одну регіональну особливість хотілося б виділити, і це -  висока, в порівнянні з іншими регіонами, активність, яку продемонстрували і на конференції, і в опитуванні представники Донецької і Луганської областей.   

Доступом до професійних послуг для людей з аутизмом в своєму регіоні задоволені лише 17% респондентів, натомість 73% - не задоволені. 88% опитаних не задоволені наявною інфраструктурою розвитку й дозвілля людей з аутизмом в регіоні. Тільки 9% фахівців відзначають, що мають всі необхідні сервіси для людей з особливостями в регіоні. 

Жоден з респондентів не відмітив, що пандемія СOVID-19 ніяк не вплинула на фізичний і психологічний стан людей з аутизмом. Більше третини фахівців оцінюють цей вплив як вкрай негативний, а 62% опитаних – як негативний. 

Основні проблеми для людей з аутизмом в Україні у 2020 році:

  1. Ізоляція та інші обмеження через пандемію СOVID-19.
  2. Нестача кваліфікованих фахівців та інфраструктури з їх підготовки.
  3. Нерозвиненість інфраструктури для людей з особливими потребами. 
  4. Неосвіченість і неготовність суспільства до прийняття людей з особливими потребами.
  5. Недостатня інформованість батьків. 

Друга Міжнародна практична конференція з аутизму IPAC-2020 – це щорічний захід в сфері аутизму, де на конкурсній основі зібрані найкращі та найкорисніші практики 18 міжнародних та українських експертів, які щодня працюють з людьми з затримкою психічного та мовленнєвого розвитку, аутизмом, алалією та іншими ментальними розладами.
 

 

 

Нове на сайті