Як подолати кризу в освіті і забезпечити успіх реформи: висновки Світового банку

4mama.ua побувала на закритій зустрічі, організованої Світовим Банком, і вислухала звіт World bank про причини кризи освіти у світі і способах її подолання.

За даними Світового Банку, сам факт відвідування дітьми школи не дає гарантію високого рівня освіченості. Мало того, низький рівень освіти у країнах третього світу при наявності шкіл, це вкрай несправедливе явище, яке вимагає втручання.

Кризу освіти можна подолати лише за допомогою системного підходу і використовуючи групу заходів. Назвемо головні висновки World банк

  • рівень розвитку і доходів на душу населення має прямий вплив на рівень освіти у країні
  • рівень освіти, у свою чергу, впливає на зростання ВВП
  • низький рівень доходів країни не є непереборною перешкодою для підвищення рівня освіти - країни, що розвиваються, можуть досягти високих результатів при певних умовах. Про них нижче.

Як підвищити якість освіти?

Основний висновок Світового Банку - для країни, яка має намір подолати кризу, вкрай важливо зробити освіту одним із головних державних пріоритетів.

У World bank report названі 3 основних напрямки виходу з кризи в освіті.

Державі необхідно постійно оцінювати якість навчання

Лише в половині країн світу існують системи вимірювання якості знань учнів, які закінчують початкову і першу сходинку середньої школи. Ще менше країн мають можливість відстежувати хід навчання на тривалому часовому проміжку.

А для розвитку вкрай важливо мати об'єктивні знання про реальний рівень освіти. Тому важливо задіяти ретельно розроблені системи оцінки досягнень учнів, "які допомагали б вчителям працювати з учнями, вдосконалювали управління системою і дозволяли зосередити увагу громадськості на навчанні".

У цьому контексті ми хочемо нагадати, що в Україні тільки в цьому році вперше буде проведено тестування PISA. Воно застосовується для визначення рівня знань у всіх країнах, які зробили освіту пріоритетним напрямком розвитку.

Ларс Зондергаард, Керівник програм Світового Банку, заступник міністра МОН Павло Хобзей, Яна Куніцова, Головний спеціаліст із питань державного сектору, Світовий Банк

Вживати заходів на основі фактичних даних

Хороші школи - це школи, які забезпечують тісний взаємозв'язок між викладанням і отриманням знань у класі. Завдяки інноваціям професіоналів освіти і успіхам у дослідженнях головного мозку, знання того, що забезпечує найбільш ефективне навчання отримало вибухове зростання. Однак звичайна практика, прийнята у школах і громадах, часто разюче відрізняється від тієї, яка, судячи з доказових даних, є найбільш перспективною.

Нам важливо, судячи з рекомендацій Світового Банку, використовувати дані сучасних досліджень для підвищення ефективності навчання, впроваджувати їх у школи. І робити це потрібно негайно.

  • Готувати дітей до школи: знижувати показники затримок у рості  і допомагати розвитку розумових здібностей за рахунок забезпечення харчування і стимуляції дітей раннього віку, надавати підтримку соціально незахищеним дітям, надаючи їм гранти.
  • Піднімати кваліфікацію і мотивацію вчителів: залучати талановитих людей у сферу освіти (за прикладом Фінляндії). Регулярно підвищувати кваліфікацію педагогів із використанням системи наставництва, забезпечувати ресурсами і наставництвом, застосовувати технології, які допомагають вчителям викладати з урахуванням рівня підготовки учнів.
  • Підвищувати потенціал і розширювати повноваження керівництва шкіл (за прикладом Індонезії), у тому числі їх директорів.

Узгодити інтереси учасників системи, націлюючи її на навчання.

Тут важливо, щоб усі представники освітньої системи (діти, вчителі, батьки, представники держави, медіа, міська влада) були націлені на підвищення якості освіти та рівня знань у майбутніх лідерів - дітей, які дуже скоро стануть керівниками країни, лідерами думок, дослідникам і учителям - людьми, які приймають рішення на всіх рівнях і у всіх системах.

Усі ці нововведення, що впроваджуються у школах, навряд чи покажуть який-небудь істотний вплив, "якщо основні учасники процесу мають на меті, не пов'язані з навчанням (наприклад, політичні чи особисті вигоди), або ж не мають потенціал, достатній для вирішення поставлених завдань" . Без цього імплементувати навіть добре продумані інновації у широких масштабах або забезпечити їх стійкість неможливо.

Країни можуть уникнути пасток низьку якість навчання, працюючи над здійсненням реформ за трьома напрямками:

  • Поширювати інформацію і впроваджувати показники, які роблять навчання політично значущим фактором
  • Створювати об'єднання, які зміщують політичні стимули на користь забезпечення освіти для всіх
  • Застосовувати інноваційні та адаптивні підходи, покликані визначити, які саме заходи дають найбільший ефект у конкретних контекстах

У сукупності ці групи заходів можуть призвести до росту якості освіти. За умови, що країни готові розумно і активно інвестувати в освітню систему.

Фото: автора, shutterstock.com

Нове на сайті